سلام، شاید شما هم با این مشکل برخورد کرده باشید که در پردازش های سنگین اندروید استدیو با بسته شدن اون مواجه بشید... 


برای حل این مشکل چند راه حل دارید: